Investeringskosten in jezelf

Investeringskosten in jezelf

ONTVANG TOT BIJNA 50% VAN JE STUDIEKOSTEN TERUG VAN DE BELASTINGDIENST!

Het lesgeld voor de opleiding bedraagt voor 22 lesdagen per jaar:

1  x   €  2.970,00  per jaar voor betaling ineens, of
2 x    €   1600,00  bij betaling per half jaar

Bij betaling ineens geniet je een korting ten opzichte van termijnbetaling.

Belastingdienst
De belastingdienst erkent onze opleiding als een  beroepsopleiding. Dat wil zeggen dat onder bepaalde voorwaarden de kosten van onze opleiding voor een deel aftrekbaar zijn in het kader van de inkomstenbelasting. Dat kan tot flinke besparing leiden;

Lesgeld € 2970,00  Min drempel – € 250,00

Belasting schaal:

  • 52% bespaart u € 1414,40
  • 42% bespaart u € 1142,40
  • 36,25% bespaart u € 986,00

Aftrekbare kosten zijn het lesgeld, scriptiekosten, studieboeken en tijdschriften en nog diverse andere zaken. Niet aftrekbaar zijn computers en/of laptops. Voor het gehele overzicht klik hier.

UPDATE (Januari 2016): VOV opleidingen heeft ervoor gekozen het lesgeld niet aan te passen aan de inflatie index. De komende drie jaar zal het lesgeld € 2.970,– blijven.

Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 165,00. Bij betaling in termijnen is rente- en administratievergoeding berekend. Hierbij is het een voorwaarde dat je ons machtigt om de bedragen periodiek automatisch af te schrijven van jouw rekening.

Opbouw prijsstelling
• 22 Lesdagen per jaar
• POP-begeleiding inclusief
• Persoonlijke begeleiding inclusief
• Lessensyllabus inclusief
• Koffie en thee
• Contactdagen inclusief Examen

Exclusief
• Geadviseerde lectuur (niet verplicht)
• 4 sessies leertherapie á € 40,- (alleen in het eerste lesjaar)
• 2 verplichte oefendagen á € 10,-  (jaarlijks)

Laagdrempelig
Wij beseffen dat de investering in jezelf via studie aanzienlijk kan zijn. Daarom proberen wij de lesgelden zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk belangstellenden in de gelegenheid te stellen onze opleiding te kunnen volgen.  Wij bieden een compleet, transparant pakket, zonder verborgen meerprijzen.