De opleiding door de jaren heen

De opleiding door de jaren heen

EERSTE JAAR:
De opleiding tot Multi Disciplinair Coach.
Hier leer je de beginselen van effectieve communicatie, en leer je werken met NLP, Hypnotherapie, Regressietherapie en systemisch werken (Familieopstellingen). Uiteraard komen extra vaardigheden aan bod om je te scholen tot Multi Disciplinair Coach.
In dit jaar ga je grondig aan de slag met het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Hierin ontdek je je sterke en minder sterke kanten van je persoonlijkheid. Dit is een leerzaam en boeiend proces waar je je hele leven voordeel van hebt.
Onderdeel is ook je levensgeschiedenis opschrijven. Hierin komt duidelijk naar voren welk soort hindernissen je met regelmaat tegenkomt. De rode draad in je leven zogezegd.

Aan het eind van dit jaar leg je een proeve van bekwaamheid af met betrekking tot je Coach vaardigheden. Met het diploma kun je je eigen Coach praktijk starten.

Echter, het Coach diploma geeft je ook toegang tot de vervolgopleiding Multi Disciplinair Therapeut.

Tweede jaar (Optioneel, niet verplicht):
De opleiding tot Multi Disciplinair Therapeut.
Dit jaar staat in het teken van verdieping en uitbreiding van de technieken die in het eerste jaar aan bod gekomen zijn. Je krijgt tal van nieuwe technieken en inzichten aangereikt. Ook werk je het tweede deel van je POP verder uit, waardoor je zelfkennis aanmerkelijk wordt vergroot en je je voordeel hiermee kan doen. Het tweede jaar is een boeiende en leerzame kennismaking tot professioneel Therapeut.
Een flink aantal lesdagen worden dit jaar besteed aan het grondig onder de knie krijgen van werken met Familieopstellingen. Ook andere varianten van opstellingen zoals organisatieopstellingen komen aan de orde. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de voorbereiding tot het examen (4 sessies met een onbekende cliënt en onbekende klacht).
Je POP ga je dit jaar afronden. Hierin je nu de voortgang beschreven van je persoonlijke ontwikkeling en je ontwikkeling tot Multi Disciplinair Therapeut. Na de diplimering kun je naast Multi Disciplinair Coach je vestigen als Multidisciplinair Therapeut. Nederland kan dan weer een rijk toegeruste Therapeut begroeten, die zodanig geschoold is dat hij/zij voor elk psycho(somatisch) probleem een techniek beheerst, deze klacht op een snelle manier weet te verhelpen.