Klachtenregeling

VOV-opleidingen werkt al jaren met grote zorg aan haar opleidingen en de organisatie daarvan.

Gedragingen van  personen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van Vermeulen Opleidingen en Vorming wordt aangemerkt als een gedraging van Vermeulen Opleidingen en Vorming. Daarom heeft iedereen het recht om over de wijze waarop Vermeulen Opleidingen en Vorming zich in de uitoefening van haar bevoegdheden jegens hem/haar of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij Vermeulen Opleidingen en Vorming. Vermeulen Opleidingen en Vorming draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten.

Klik op de onderstaande link voor de klachtenregeling.

Download klachtenregeling.