Onze missie

Een opleiding heeft een missie. Hoewel er altijd raakvlakken zullen zijn bij de diverse richtingen, onderscheidt elke opleiding zich aan de hand van visie, missie en einddoelen.

Een opleiding heeft een missie.

Hoewel er altijd raakvlakken zullen zijn bij de diverse richtingen, onderscheidt elke opleiding zich aan de hand van visie, missie en einddoelen. Wanneer die niet duidelijk zijn, weet je nooit waar je naar toe werkt en blijft het rommelen in de marge. Onze missie voor de opleiding Multi Disciplinair Begeleider Opstellingen is helder en gestructureerd, zoals de opleiding zelf en luidt als volgt:

Het opleiden tot multi-disciplinair Begeleider Opstellingen door persoonlijke ontwikkeling en doorontwikkeling van theoretische kennis van, en praktische vaardigheden te scholen met betrekking tot Systemisch Werk. Alsmede kennis te maken met de eerste beginselen van persoonsgerichte hulpverleningstechnieken. De student wordt door middel van zelfreflectie uitgenodigd kritisch naar zichzelf te kijken met als oogmerk te groeien naar een werkelijk authentiek persoon en kundig begeleider opstellingen.

Hoewel de methodieken onder meer put uit diverse bronnen, staat zij los van religie, cultuur, leer of overtuiging, respecteert dat in principe alle systemen waardevolle aspecten bevatten.

De docenten van de opleiding zijn zich terdege bewust van de wisselwerking tussen de studenten en henzelf, en nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen proces, in de wetenschap dat ook zij voortdurend in ontwikkeling zijn. Zij zijn ten volle bereid dit leerproces met de studenten te delen, waar dit constructief en opbouwend is voor de studie Begeleider Opstellingen.