Les structuur

De lesdagen hebben een vaste opbouw

Evaluatie voorgaande les(sen)
Ervaringen naar aanleiding van voorgaande les(sen) worden doorgenomen; knelpunten worden besproken en opgehelderd; met eventueel advies en demo van de docente.

Uitleg thema en werkwijze (techniek)
Elke lesdag wordt een werkwijze, thema of techniek behandeld. De docente legt uitvoerig uit wanneer deze techniek toe te passen, en wijst op mogelijke valkuilen bij toepassing van deze technieken en onvoorziene complicaties.

Demo door de docente
De docente demonstreert de werkwijze en uit waarom zij dat doet en bespreekt daarna uitvoerig de toegepaste techniek.

Demo door een student
Een van de studenten past de techniek toe bij een andere student, onder begeleiding van de docente. Hier mag volop worden gefaald: we leren altijd!

Evaluatie
Nabespreking van het geleerde, knelpunten, moeilijkheden, etc. En extra aanwijzingen voor het oefenen later.

Oefenen in groepjes
De studenten gaan met elkaar oefenen: of plenair, een student begeleid een systeem opstelling, of in kleine groepjes een begeleider, een cliënt en een observator.

Nabespreking
Extra aanwijzingen, verduidelijking en oplossing. Eventueel een huiswerkopdracht en literatuurtips.