Intake gesprek

Voor geïnteresseerden vindt er, voorafgaand aan start van de opleiding tot Multi Disciplinair Begeleider Opstellingen een intakegesprek plaats. Dit is een zorgvuldige verplichting. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht of de aspirant student voldoende gemotiveerd is en in staat is de opleiding succesvol af te ronden. En kan de aspirant student alle vragen stellen en zich ervan vergewissen of deze opleiding voor hem/haar de juiste keuze is.